List Pani Minister do dyrektorów publicznych przedszkoli