19 maja uczestnicy kółka astronomicznego wybrali się na wycieczkę do Geosfery. Wszyscy w dobrych humorach spotkali się przed szkołą o godz. 17.10, skąd autobusem przejechali do Wilkoszyna. Stamtąd ulicą Botaniczną przeszli obok zbiornika wodnego , gdzie podziwiali ciekawą faunę i florę  obszaru chronionego krajobrazu Dobra- Wilkoszyn. Dalej udali się wśród pól i łąk w stronę widzianej z oddali Sadowej Górze. Na miejscu spotkaliśmy się z miłym przyjęciem pracownika Geosfery, który pomógł nam znaleźć najdogodniejsze miejsce do obserwacji. Po  rozłożeniu teleskopu wykonaliśmy astrofotografię plam na Słońcu. Korzystając z uroków miejsca, w którym byliśmy wszyscy wysłuchali krótkiej prelekcji na temat historii powstania Geosfery w czasie geologicznym, a następnie p. Maciek opowiedział o survivalu i buscrafcie zapoznając uczestników m. in. z zasadami bezpiecznego używania noży, czy różnych sposobów rozniecania ognia. Podczas wyjścia znalazł się także czas na odpoczynek i posilenie się kiełbaską z ogniska. Po zachodzie słońca przyszedł czas na obserwacje Jowisza wraz z jego największym księżycami, co było  uwieńczeniem wycieczki. Przed samą 22.00 wszyscy rozjechali się do domów z uśmiechami na twarzach.

W drodze do Geosfery obszar chronionego krajobrazu Dobra- Wilkoszyn

W drodze do Geosfery obszar chronionego krajobrazu Dobra- Wilkoszyn

W drodze do Geosfery

W drodze do Geosfery

Jaworzno widziane ze szlaków pieszych i rowerowych

Jaworzno widziane ze szlaków pieszych i rowerowych

Przed kleszczami i owadami trzeba się zabiezpieczyć

Przed kleszczami i owadami trzeba się zabezpieczyć

Trochę o survivalu i buschcrafcie

Trochę o survivalu i buschcrafcie

Trochę o survivalu i buschcrafcie

Trochę o survivalu i buschcrafcie

Stanowisko naszych obserwacji

Stanowisko naszych obserwacji

Z cyklu "Jak rozniecić ogień"

Z cyklu “Jak rozniecić ogień”

Rozniecanie ognia metodą chemiczną

Rozniecanie ognia metodą chemiczną

Geosfera tuż po zmierzchu

Geosfera tuż po zmierzchu

Jowisz widziany "gołym okiem" pojawił się na niebie tuż przed zmierzchem

Jowisz widziany “gołym okiem” pojawił się na niebie tuż przed zmierzchem

Jowisz z księżycami

Jowisz z księżycami

Po zakończonych obserwacjach

Po zakończonych obserwacjach