od roku szkolnego 2021/2022

Żywienie w szkole jest organizowane na odstawie umowy z firmą Cateringową Gastrosfera Sp. z.oo.

Szkoła organizuje żywienie dla uczniów w formie obiadów na podstawie zawartych umów.

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 5 zł. 

Żywienie w oddziałach przedszkolnych organizowane jest w formie:

śniadania, obiadu i podwieczorka.

Całodzienna stawka żywieniowa w przedszkolu  – koszt dla rodzica = 9.40 zł

śniadanie – 2,20 zł

obiad – 5,00 zł

podwieczorek – 2,20 zł

Jest to koszt surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku, koszt przygotowania i transportu jest pokrywany ze środków zabezpieczonych w budżecie szkoły, na podstawie zawartego porozumienia.

Czas pracy przedszkola: 6.30 – 15.30, w tym bezpłatnie 5h:  8.30 – 13.30.

Koszt każdej kolejnej rozpoczętej godziny przed lub po tym czasie wynosi 1zł.

Ewidencja czasu przebywania dziecka w oddziałach przedszkolnych dokonywana jest na podstawie wpisu w rejestrze obecności.

Opłaty dokonywane są z dołu do 20 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.

Informację o wysokości opłat za poprzedni miesiąc rodzic otrzymuje do 10 dnia miesiąca.

Nieobecności dzieci (odmówienie posiłków na dany dzień)

należy zgłaszać do godz. 7.30 pod numerem telefonu: 32 616 40 08