Jaworzno, 1.02.2022 r.

Innowacja metodyczna „Bliskie spotkania z ortografią” realizowana była w obecnej klasie piątej od 1.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

W bieżącej pracy uczniowie poznawali oraz utrwalali reguły pisowni, a następnie ćwiczyli wykorzystanie ich w praktyce. W dużej mierze korzystano z aplikacji on-line, m.in. genial.ly, canva, learnigapps. Zgodnie z przypuszczeniami, nowoczesne narzędzia (tak bliskie uczniom) oraz element rywalizacji (typowy dla quizów) podnosiły motywację wychowanków do aktywnej pracy na zajęciach. Dodatkowo, uczniowie wykonywali – w ramach zadań domowych – projekty, których celem było utrwalanie kształconych umiejętności. I tak, wychowankowie opracowywali ortograficzne: lapbooki, patchworkowe gazety, zakładki do książek.

Z obserwacji uczniów, ich zapisów oraz przeprowadzonych prac kontrolnych wynika, że świadomość ortograficzna wychowanków z miesiąca na miesiąc wzrasta. Piątoklasiści – po zakończeniu innowacji – rozwiązali test ze znajomości reguł pisowni na poziomie 79%. Jednocześnie zauważa się, że nie wszyscy wychowankowie potrafią wykorzystać poznane reguły pisowni w praktyce, dlatego też niektóre elementy innowacji nadal będą realizowane w bieżącej pracy.

Paulina Piechna