Działając zgodnie z § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

podaję do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku 2023/2024

  • 2 maja 2024 r. (czwartek)
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 31 maja 2024 r. (piątek)
W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.