Działając zgodnie z § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

podaję do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku 2022/2023

  • 31 października 2022r. poniedziałek
  • 2 maja 2023r. wtorek
  • 23, 24, 25 maja 2023r. wtorek, środa, czwartek
  • 9 czerwca 2023r. piątek
W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.