Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19

czynny w piątek 7:45 – 15:20

dyplomowana higienistka szkolna Szarek Lidia