Religia

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Matematyka

Zajęcia komputerowe

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie