Matematyka

Język polski

Technika

Historia

Język angielski

Geografia

Biologia

Wychowanie fizyczne

 

Religia

Muzyka

Zajęcia komputerowe

Wychowanie do życia w rodzinie

Plastyka