Język polski

Historia

Biologia

Matematyka

Język niemiecki

Język angielski

Geografia

Muzyka

Informatyka

Chemia

Fizyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne