Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie

Bank Spółdzielczy J-no 96 84450007 0000 0037 7825 0001

Składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł od dziecka.
Skarbnicy klasowi wpłacający składki na komitet rodzicielski w tytule przelewu wpisują liczbę uczniów i nazwę klasy.