1. Biblioteka szkolna udostępnia uczniom i pracownikom szkoły książki i podręczniki szkolne.
2. Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie klas I-VI
i oddziałów przedszkolnych oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
4. Wypożyczanie podręczników regulują przepisy odrębnego regulaminu.
5. Książki wypożyczane są bezpłatnie.
6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W szczególnych wypadkach o ilości wypożyczonych książek decyduje bibliotekarz.
7. Wypożyczoną książkę uczeń jest zobowiązany zwrócić po trzech tygodniach lub prolongować.
8. Wypożyczone książki i podręczniki należy szanować.
9. Wypożyczoną z biblioteki książkę, która została zagubiona lub zniszczona przez wypożyczającego należy, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, odkupić lub wpłacić równowartość, względnie ofiarować
w zamian inną książkę.
10. Przed ukończeniem roku szkolnego książki i podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy, nauczyciele) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Najlepszym czytelnikom i uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
13. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres wakacji z wyłączeniem uczniów klasy kończącej szkołę.
14. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów.