SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wiktoria Jamróz – klasa VIII

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aleksandra Lower – klasa V

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Krystian Zakrzewski – klasa VIII – Rzecznik Praw Ucznia,
Lena Ślęzak – klasa V – zastępca Rzecznika Praw Ucznia

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO i RZECZNIK PRAW UCZNIA

Albert Ślęzak

Ustalono w wyniku wyborów w dniu 26 września 2023 roku.