mgr Jędrzejek Kinga – dyrektor, wychowanie fizyczne
mgr Bieńkowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Golonek Izabela – język angielski, świetlica
mgr Jakóbik-Głowacz Marzena – język polski, świetlica
mgr Jochymek Katarzyna – język angielski
mgr Kordos Elżbieta – wychowanie przedszkolne, logopedia
mgr Kozub-Matysik Sonia – wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Kuchta Roksana – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kowalska Natalia – edukacja wczesnoszkolna
mgr Oleksiewicz Iwona – matematyka, technika
mgr Orlik-Zastępa Anna – biologia,  muzyka, logopedia, świetlica
mgr Palka Marta – edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Piechna Paulina – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, terapia pedagogiczna
mgr Rozmus Anna – wychowanie przedszkolne, rewalidacja
mgr Szczepańska Magdalena – religia, plastyka
dr Ślęzak Albert – geografia, świetlica
mgr Wilkosz-Owczarek Mariola – chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
Załuska Ksenia – wychowanie przedszkolne
mgr Chudzikiewicz Małgorzata – bibliotekarz