Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
Beata Woskowicz – Ślęzak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
Jadwiga Kurzeja

SKARBNIK
Ewelina Łysik

PROTOKOLANT
Anna Bujas

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Robert Kuchmacz
Członek: Daniel Niemczyk