Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
Beata Woskowicz – Ślęzak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
Agata Baran

SKARBNIK
Anna Bujas

SEKRETARZ
Magdalena Krzywoń

 Rada Rodziców

Rada Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA
przewodnicząca: Katarzyna Zarzeczny
członek: Magdalena Lower