Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
Beata Woskowicz – Ślęzak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
Agata Baran

SKARBNIK
Anna Bujas

PROTOKOLANT
Marta Kanadys

KOMISJA REWIZYJNA
przewodnicząca: Joanna Dudek – Ślęczek
członek: Barbara Jurkowska