Statut Szkoły  przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z 27 listopada 2017 r.