W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła realizuje projekt celem podniesienia kompetencji kluczowych.
Wybraną kompetencją jest „Uczenie się”.
0001