Uchwała w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

oświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły

oświadczenia – droga kandydata jest krótsza niż do obwodowej

oświadczenia o zamieszkaniu krewnych kandydata w poblizu szkoły lub miejsce pracy rodziców w obwodzie

oświadczenia o uczęszczaniu do przedszkola w tym samym obiekcie

oświadczenia o posiadaniu nieruchomości w obwodzie szkoły