Harmonogram zebrań i dni otwartych

12.09.2023 zebranie

21.11.2022 dzień otwarty

23.01.2024 zebranie

19.03.2024 dzień otwarty

07.05.2024 zebranie

04.06.2024 zebranie