W tym roku szkolnym klasa I i III bierze udział w Ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci programować”.

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji.

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej…można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego.
Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

 • AUTOR PROGRAMU: Anna Świć (Kodowanie na dywanie)
 • ORGRANIZATOR PROGRAMU: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej,
  wsparcia udziela marka Edu-Sense
 • KOORDYNATORZY PROGRAMU: Anna Świć, Rafał Mitkowski

CELE OGÓLNE:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
 • Nauka przez zabawę

CELE OPERACYJNE:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Przygotowanie do programowania blokowego

W I semestrze zrealizowano m.in. takie tematy jak: Bezpieczna droga do szkoły – ozoboty, Jesień w lesie – mata do kodowania. Polska moja Ojczyzna – zakodowane symbole narodowe, Ubrania na zimowe dni – mata do kodowania, Kochana babciu, kochany dziadku – zadanie na komputerze, Zakodowane święta, Biało dookoła.

M. Bieńkowska, M. Palka