uczymy_sie
Pan_Robert_Majda
Spotkanie_ze_scenografem
Pani_Izabela_Ferenc
Pan_Roman_Orlik
Spotkanie z cukiernikiem
Spotkanie z prawnikami
Marta Sowisło
Spotkanie z panią sędzią
Pani Dorota Sternalska uczy najmłodszych programowania
Spotkanie z geografem Piotrem Burczym
Wizyta górnika