W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu – Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa. Nauczyciel po odbyciu szkolenia stworzył w naszej szkole tzw. Sport kluby wśród uczniów klasy I i II.

Cele Sport klubów

  • przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;

  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów

W naszej szkole zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu po 45 minut od października do 15 grudnia. Udział wzięli wszyscy uczniowie klasy 1 i 2. Na początku nauczyciel przeprowadził pomiary somatyczne a następnie wykonano próby sprawności fizycznej: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10X5m, podpór przodem na przedramionach, bieg wytrzymałościowy wahadłowy 20 metrowy. W czasie zajęć prowadzono gry i zabawy ogólnorozwojowe. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie programu rodzice wypełniali ankiety.

Marzena Bieńkowska