Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli i uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.
W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnych przedmiotów. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym.
Od 2014 r. szkolnym koordynatorem jest M. Bieńkowska. Oprócz pani dyrektor L. Sowisło w skład zespołu wchodzą następujące osoby: nauczycielka języka polskiego i historii P. Piechna, nauczycielka matematyki, zajęć komputerowych i technicznych I. Oleksiewicz, nauczycielka plastyki i religii M. Szczepańska oraz nauczyciel wychowania fizycznego R. Karaczyn.
Zadania kilku ścieżek – Uczymy innych, Czytamy (ze zrozumieniem), Odwrócona lekcja – rozwijają u dzieci wiele umiejętności: uczenia się, czytania ze zrozumieniem, dyskutowania, planowania, pracy w zespole, samodzielnego myślenia i wnioskowania, posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną, pozyskiwania i przetwarzania informacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialności za własną naukę. Są to kluczowe umiejętności niezbędne na kolejnym etapie kształcenia oraz na rynku pracy.
(opracowane na podstawie: http://szkolazklasa20.pl/o-programie/)