Reforma edukacji –  strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Reforma edukacji –  strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Dobra szkoła – najważniejsze zmiany – broszura.