Innowacja pedagogiczna: „Ok. Zeszyt jest ok”

Innowacja pedagogiczna: „ Ok. Zeszyt jest ok” prowadzona jest już drugi rok. W tym roku szkolnym 2021/2022 uczestniczą w niej uczniowie klasy pierwszej i trzeciej w ramach realizacji kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego.

Pomysł na OK zeszyt jest ściśle związany z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. To forma współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem, w której uczeń monitoruje swój proces uczenia się, zaś nauczyciel wykorzystuje ocenianie kształtujące do skutecznego nauczania. Uczeń prowadzi rodzaj własnej książki, w której znajdują się prace i refleksje ucznia oraz informacje przekazywane uczniowi przez nauczyciela.

Prowadzenie zeszytu OK kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania, rozwija umiejętność współdziałania, dokonywania samooceny oraz rozwija kreatywność i przedsiębiorczość ucznia, motywuje do nauki.

OK zeszyt to zeszyt, dzięki któremu uczeń wie, czego i dlaczego będzie się uczył.

Marta Palka

Marzena Bieńkowska

Katarzyna Jochymek