Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Nr EK.0050.32.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 stycznia 2018 r.w  sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019.