Język angielski

Język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Historia

Biologia

Geografia

Język polski

Matematyka

Chemia

Fizyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne