Uczniowie klasy VIII w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie realizują w I półroczu projekt edukacyjny “Prawa człowieka na świecie”.  Działania wychowanków poprzedzone zostały lekcjami wprowadzającymi ich w tę tematykę.

Pierwsza część projektu została zrealizowana przez ósmoklasistów w trzech grupach. Każdy zespół miał do wykonania inne zadanie:

  • zgromadzenie informacji o organizacjach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka na świecie,
  • zredagowanie krótkich notatek informujących o naruszeniu praw człowieka w poszczególnych państwach,
  • dobór zdjęć i ilustracji dotyczących naruszania praw człowieka.

W pierwszej połowie grudnia wszystkie grupy przedstawiły efekty swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnych. Były one przygotowane rzetelnie i na wysokim poziomie.

Druga część projektu polegać będzie na przygotowaniu przez chętnych uczniów w dwóch grupach plakatów ilustrujących i podsumowujących temat. Prace zawisną na szkolnym korytarzu.

 

A oto kilka wypowiedzi uczniów na temat realizacji projektu:

Czułem się jak w “Ugotowanych”. Do mojego domu przyszło kilka osób, które nigdy wcześniej w nim nie były, a miały dobre zamiary. Najedliśmy się, pogadaliśmy i zrobiliśmy, co trzeba było. Każdy miał swoją rolę, a ja kontrolowałem ich i zabawiałem. No i – z pomocą mamy – karmiłem. (Wojtek)

Dla mnie to był świetnie spędzony czas w dobrym towarzystwie. Nauczyłam się jeszcze lepiej pracować w grupie oraz słuchać innych i szanować ich zdanie. (Patrycja)

Podczas pracy poznałam lepiej osoby, z którymi do tej pory nie utrzymywałam bliskich relacji. Dobrze się bawiłam, mile spędziłam czas i dowiedziałam się cennych informacji o prawach człowieka. (Iga)

Uważam, że nasz projekt dobrze wyszedł. Nauczyłem się współpracy w grupie. Ten czas był świetnie wykorzystany. (Bartek)

 

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi wychowanków:

Organizacje chroniące prawa człowieka

Ilustracyjne naruszanie praw człowieka

 

Państwa, w których łamane są prawa człowieka