15 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z jednym z absolwentów 19-ki – Romanem Orlikiem. Pan Roman opowiedział o losach swojej kariery zawodowej oraz wykonywanej przez siebie pracy w Instytucie Badań Kosmicznych Maxa Plancka w Gottingen w Niemczech. Uczniowie usłyszeli o etapach pracy nad urządzeniami tworzącymi sprzęt wykorzystywany do obserwacji i badań powierzchni Księżyca i innych obiektów w przestrzeni kosmicznej (od projektu, poprzez testy i montaż).

Absolwent opowiedział również o wyjazdach służbowych do innych krajów, podczas których miał możliwość poznania kultury innych narodów oraz obserwować start rakiety kosmicznej z misją na Księżyc.

Na koniec spotkania pan Roman zachęcił wszystkich zainteresowanych tego typu pracą do nauki języków obcych oraz przedmiotów ścisłych oraz rozdał uczestnikom materiały dotyczące prowadzonych przez instytut projektów.