L I S T O P A D – miesiąc pamięci o zmarłych

Jako wyraz pamięci i szacunku do tych, którzy odeszli, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze na grobach nieżyjących nauczycieli oraz pracowników szkoły.

zapalenie zniczy na cmentarzu

cmentarz

W atmosferze zadumy i powagi zapalili również symboliczne znicze oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Jeziorkach.

uczniowie pod pomnikiem

pod pomnikiem