15 stycznia, w godzinach popołudniowych mieliśmy przyjemność kolejny raz uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym w Przedszkolu Samorządowym św. Franciszka w Balinie. Oprócz nas wśród zaproszonych znaleźli się: przedstawiciele miasta i gminy Chrzanów, władze oświatowe, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dziadkowie i przedszkolacy.

Zebranych powitała uśmiechnięta pani dyrektor Jolanta Głowacz, która życzyła zebranym wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2016 r. Najistotniejszym elementem spotkania był występ jasełkowy przedszkolaków przygotowanych pod kierunkiem p. Katarzyny Bachowskiej. Kolędy w ich wykonaniu chwytały za serce i pozwoliły raz jeszcze przenieść się w magiczny czas Bożego Narodzenia. Nie była to jednak tylko uczta dla oczu i uszu, gdyż po niej zostaliśmy zaproszeni na pyszny poczęstunek, który był jednocześnie czasem przyjemnej konwersacji i wymiany myśli.

Raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie i składamy wyrazy uznania i podziękowania za wzorowo przygotowane spotkanie.