1 lutego uczniowie klas III-VI uczestniczyli w żywej lekcji historii Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował, którą przeprowadzili pracownicy agencji widowisk historycznych z Torunia.
Dzięki udziałowi w tych nietypowych zajęciach mieliśmy możliwość w oryginalnej formie poznać dzieje najwspanialszej armii w historii Polski oraz stroje i obyczaje rycerskie. Była to okazja, aby ciekawie, ale też humorystycznie uczyć się historii. Podczas lekcji niemal przenieśliśmy się w czasie do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Poznaliśmy stan szlachecki oraz stroje i zwyczaje szlachty. Duża część pokazu poświęcona była uzbrojeniu polskiej husarii. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądał żupan, kontusz oraz uzbrojenie kawalerii i piechoty: pancernego, pikiniera, muszkietera, a także strój hetmana
i uzbrojenie husarza. Obejrzeliśmy także pokaz walki szablą. Z zainteresowaniem słuchaliśmy o bitwach stoczonych ze Szwedami i Kozakami przez Polaków w XVII wieku.
Była to niecodzienna lekcja. Połączyła w sobie zabawę i wiedzę. Dzięki takim spotkaniom historia staje się dla nas bardziej zrozumiała.

Krzysztof Ślęczek, uczeń klasy V