Mając świadomość jak ważna jest edukacja ekologiczna najmłodszych, szkoła nasza po raz kolejny brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „Zbieraj baterie”, zorganizowanym przez firmę Biosystem w Krakowie.

Ogółem zebrano 235 kg zużytych baterii i akumulatorów. Przekazane odpady wezmą udział w konkursie na największych zbieraczy. Podsumowanie i zakończenie konkursu odbędzie się pod koniec maja.

Opiekun SU