SP 19 informuje o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2016/2017:

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

W wyżej wymienionych dniach czynna będzie świetlica szkolna, o czym rodzice zostaną wcześniej poinformowani.