Dzień 14 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:00.