Miło nam poinformować, że pani Małgorzata Chudzikiewicz otrzymała tytuł Wolontariusza Roku 2016 Miasta Jaworzna” w kategorii wolontariusz dorosły w obszarze działania II. edukacja, kultura i sport, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Z wnioskami wystąpiły 2 instytucje: SP19 w Jaworznie i Hufiec Jaworzno

Oto fragment uzasadnienia wniosku złożonego przez dyrektora szkoły:

Od 2001 r. p. Małgorzata Chudzikiewicz prowadzi systematyczną działalność wolontariacką na rzecz środowiska szkolnego SP 19 w Jaworznie, najpierw jako czynny, a następnie jako emerytowany nauczyciel.

Jest osobą skromną, ale znaną, i rozpoznawaną w środowisku lokalnym i poza nim. To wzór cieszącego się sympatią, kreatywnego, charyzmatycznego, pełnego inicjatyw człowieka będącego niekwestionowanym autorytetem dla uczniów, absolwentów, rodziców i współpracowników. Mimo mnogości podejmowanych zadań wykonuje je zawsze sumiennie, starannie i bardzo odpowiedzialnie.

Praca wolontariacka przebiega dwutorowo:

1) na rzecz harcerstwa od 2001 r.

2) na rzecz rozwoju turystyki od 2005 r.

Ad 1.

Jest inicjatorką reaktywacji harcerstwa w SP 19 po 20 latach przerwy. Wzorowo prowadzi 2 drużyny zuchowe – 2 zbiórki po 1,5 h tygodniowo oraz opiekuje się 2 drużynami harcerskimi. (tygodniowo 3h). Efektem tych działań było powołanie w 2011 r. XIX Szczepu Harcerskiego „Grodzisko”, co w niewielkim środowisku Jeziorek jest szczególnym osiągnięciem.

Od 2002 r. , corocznie, w czasie ferii zimowych organizuje tygodniowe zajęcia w dla dzieci ze szkoły i środowiska w ramach Nieobozowej Akcji Zimowej. Za wzorową działalność instruktorską otrzymała liczne nagrody i odznaczenia, w tym Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – brązowy. W ciągu 15 lat pracy instruktorskiej wychowała kadrę zastępowych, drużynowych oraz szczepową, których to skutecznie zaraziła harcerską pasją.

Ad 2

Współpracując z PTTK , od lat organizuje działalność turystyczną wśród uczniów SP 19 (rajdy, wycieczki i wyjazdy) zaszczepiając wśród młodych ludzi zamiłowanie do turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Jednocześnie rozbudza wśród młodego pokolenia pasję poznawczą, dostarczając wiedzy na temat odwiedzanych regionów i zachęcając do dalszych poszukiwań.

O skuteczności podejmowanych działań świadczą coroczne sukcesy uczniów i absolwentów w miejskich konkursach: Góry nasze góry i rajdach Spełnione marzenia, w których zdobywają oni niezmiennie czołowe miejsca. Jest założycielką i organizatorką Szkolnej Ligi Turystyki Górskiej PTTK adresowanej do wszystkiego typu jaworznickich szkół i cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pani Małgosi serdecznie gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń tych prywatnych, jak i tych związanych z dalszą pracą wolontariacką.

A tak przedstawiają się plany laureatki: stworzyć krąg instruktorski przy XIX Szczepie Harcerskim “Grodzisko” i Koło Przyjaciół Harcerstwa przy szkole, kontynuować prowadzone od lat działania.