6 grudnia  o godz.17.00 mimo śnieżnej i mroźnej aury oraz konkurencji- Mikołaja, uczniowie, rodzice i nauczyciele  zgromadzili się  w sali gimnastycznej, aby wraz z przedstawicielami Grupy Eneris  podsumować spotkania, które odbywały się od września i były zgodne z założeniami projektu. Omówienia dokonała autorka i główna realizatorka- Anna Orlik- Zastępa.

W trakcie sześciu spotkań, od września do grudnia, wszyscy  uczestnicy, tak dzieci, jak i dorośli, mieli możliwość wzbogacić i ugruntować wiedzę astronomiczną, wzmocnić świadomość ekologiczną oraz rozbudzić ciekawość poznawczą związaną z naukami przyrodniczymi. Spotkania sprzyjały jednocześnie wzmocnieniu więzów rodzinnych i środowiskowych. Nadrzędnym tematem był problem  dotyczący zanieczyszczenia sztucznym światłem i potrzeba oszczędzania energii. Udało się go zrealizować planowo, rzetelnie, ciekawie i twórczo, o czym świadczyła wysoka frekwencja i zainteresowanie tematem.

Pierwsze spotkanie wrześniowe  było adresowane do uczniów i pracowników szkoły. Jego celem było wprowadzenie w tematykę projektu oraz zapoznanie z nomenklaturą astronomiczną i zakupionym sprzętem. W trakcie drugiego zgromadzeni zostali zapoznani z problemem zanieczyszczenia sztucznym światłem, zdobyli i ugruntowali wiedzę dotyczącą  Słońca oraz przeprowadzili pierwszą obserwację przez teleskop- plam na Słońcu. Emocje były wielkie, wszak większość pierwszy raz oglądała przez teleskop naszą najbliższa gwiazdę. Kolejne, już wieczorne spotkanie, odbyło się w poszerzonym gronie. Uczestniczyli w nim rodzice, dziadkowie oraz  zainteresowani  mieszkańcy Jaworzna. W trakcie omówiono skutki zanieczyszczenia światłem i jego negatywnego wpływu na  rośliny. Bohaterem wieczoru był Księżyc. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną, w baśniowej wręcz scenerii, wśród pachnących latem pól, bardzo licznie przybyli uczestnicy obserwowali Księżyc i w grupach rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatorkę. Rywalizacja była ostra, ale służyła sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy. Spotkanie nr 4 było skierowane do całej społeczności lokalnej. Poruszało tematykę negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem na życie zwierząt. Gwiazdą wieczoru był Saturn. W nocnych obserwacjach, przeplatanych konkursami, uczestniczyła równie liczna grupa. Nikomu nie przeszkadzał wieczorny chłód i nawet maluchy starały się wytrwać do końca. Na kolejne 5 dzienne spotkanie zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy miasta. Przedmiotem obserwacji były plamy na Słońcu. Mimo godzin dopołudniowych frekwencja dopisała. Ostatnie szóste  spotkanie skierowane było  do wszystkich mieszkańców Jaworzna . Jego tematyka oscylowała  wokół skutków  zanieczyszczenia światłem i wpływu na życie i zdrowie człowieka. Podejmowano również rozważania na temat sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia na mniejszą i większą skalę

W ramach podsumowania przeprowadzono konkurs plastyczny dla młodszych i starszych uczniów naszej szkoły. Złożone prace świadczą o szerokiej znajomości tematu i dają nadzieję, że zdobyte informacje i doświadczenia znajdą odzwierciedlenie w życiu codziennym, a świadomość ekologiczna pozwoli chronić środowisko.

Społeczność szkolna dziękuje Grupie Eneris  za otrzymane środki na sprzęt i nagrody.

W dniu imienin naszego patrona, Mikołaja Kopernika, odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu “Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba programu grantowego Grupy Eneris “Pomysły chroniące środowisko”.

Szkoła Podstawowa nr 19 podsumowała program grantowy Eneris

Podsumowujemy

Podsumowujemy

img_6886

Kilka słów przypomnienia

Kilka słów przypomnienia

Prace konkursowe

Rozdanie nagród w konkursie

p. Bartosz Lewicki, Rzecznik Prasowy ENERIS

Prace projektowe uczniów kl. VI