Treść listu Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców