Lekcja o bezpieczeństwie

Jak bezpiecznie przechodzić przez pasy, dlaczego powinniśmy po zmroku pamiętać o odblaskach, jak ważne jest zapinanie pasów, o tym wraz z policjantami rozmawiali uczniowie naszej szkoły.

Spotkanie z najmłodszymi zostało zorganizowane z okazji obchodów Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Jednym z celów projektu jest profilaktyka.

Zajęcia z policjantem są dla dzieci dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Najmłodsi nie mieli żadnych problemów z udzielaniem prawidłowych odpowiedzi na pytania policjantów.

Oprócz omówienia z policjantami najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze dzieci mogły także zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

Uczniowie z klas młodszych w miasteczku drogowym uczyły się zasad prawidłowego poruszania się po drodze. Dla starszych został przygotowany kurs pierwszej pomocy.