Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie  informuje o obserwowanym w całym kraju i w województwie śląskim wzroście liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A.
Na terenie Jaworzna w okresie od 1 stycznia do 15 października 2017r. odnotowano 5 przypadków zachorowań.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.
Do zakażenia może dojść poprzez:
spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.
Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.
Dostępna jest skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:
osobom  wyjeżdżającym do krajów  o wysokiej i  pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.