REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO “Jeden z dziesięciu”

 

  1. Tematem przewodnim konkursu jest ekologia wokół nas.
  2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie SP19 w Jaworznie, którzy zgłoszą swój udział najpóźniej do dnia 29 listopada 2017 do p. Anny Orlik-Zastępy. Zgłoszenia przyjmowane są od 13 listopada, godz. 7:00 (decyduje kolejność zgłoszeń).
  3. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej uczniowie kl. V-VII. Pozostali uczniowie szkoły wezmą udział w konkursie jako widownia.
  4. Konkurs będzie miał formę teleturnieju “Jeden z dziesięciu” i odbędzie się 1 grudnia na 3 lekcji.

Zakres wiadomości obejmujący konkurs:

– podstawowe wiadomości dot. TAURON EKOENERGIA – obowiązujące informacje można odnaleźć na stronie www.tauron-ekoenergia.pl

– zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku przyrodniczym

– znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka

– las, woda, powietrze – znaczenie, zanieczyszczanie, ochrona

– rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania

– styl życia przyjazny środowisku – zasady postępowania ekologicznego

– efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze (podstawowe informacje)

– zmiany klimatyczne.

  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY