Pierwszy raz w naszej szkole Program profilaktyczny dla szkół podstawowych – WF na 100%.

Była to już piąta edycja tego programu. 1 grudnia w sali obrad Urzędu Miasta zgromadzili się ci, którym powinno zależeć najbardziej – uczniowie i nauczyciele lekcji wf-u. Organizator – Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto – cele postawił sobie ważne.

W niektórych szkołach absencja na lekcjach wf-u sięga nawet 10%. Idealna sytuacja to udział w lekcjach 100% uczniów. Każdy nauczyciel wf-u ma własną metodę na zachęcenie uczniów do ruszania się i do aktywnego udziału w lekcjach wf-u.

Teorię, że ruch i sport dają same dobre efekty znają wszyscy. Z przechodzeniem od teorii do praktyki bywa gorzej. Uczniowie, którzy pojawili się na konferencji praktykę mają w jednym palcu. Walory ruchu i sportu są im dobrze znane.

Może warto byłoby pokusić się o dotarcie do sportowych leniuchów i prowadzić pogadanki w szkołach docierając do tych, którzy ruchu unikają jak diabeł święconej wody.