W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi zachęcam do zapoznania się z materiałami w formie plakatu i ulotki.
Życzę bezpiecznych, pełnych wrażeń i zasłużonego odpoczynku ferii wszystkim uczniom i nauczycielom.

Plakat

Ulotka

Kinga Jędrzejek – dyrektor szkoły