W imieniu własnym i wychowawczyni klasy pierwszej – pani mgr Marzeny Bieńkowskiej dziękuję za obecność rodzicom i dzieciom podczas Dnia Otwartego.

Mamy nadzieję, że najmłodsi miło spędzili czas z naszymi uczniami i harcerzami pod opieką Pani Małgorzaty Chudzikiewicz, a Państwo uzyskali wszystkie informacje dotyczące przyszłej klasy pierwszej w naszej szkole.

Przypominamy adres strony internetowej, przez którą prowadzona jest rekrutacja do klasy pierwszej na rok 2018/2019 www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Kinga Jędrzejek