Obchody Dnia Ziemi rozpoczęły się w naszej szkole już 19 kwietnia 2018 r. W tym dniu młodsi uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej, by tam uczestniczyć w Szkolnym Przeglądzie Piosenki pt. „Wszystkie zwierzęta małe i duże”. Celem konkursu była popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ale również rozwijanie talentów wokalnych i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Do konkursu przystąpili uczniowie klas 0-4 i grupa przedszkolna. Konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych, indywidualnie i zespołowo. Miesiąc przygotowań zaowocował naprawdę udanymi występami. Komisja w składzie: pani dyrektor Kinga Jędrzejek, oraz obie organizatorki imprezy – Małgorzata Chudzikiewicz i Anna Ziętara nie ukrywały, że ocena wystąpień była bardzo trudnym zadaniem. Zgodnie z regulaminem konkursu każdą śpiewającą grupę oceniono pod kątem prezentacji na scenie, interpretacji piosenki, zaangażowania uczestników, poczucia rytmu, walorów głosowych i znajomości tekstu. Trudne debaty komisji pozwoliły wyłonić następujących zwycięzców:

I miejsce w kategorii zespołowej

I grupa wiekowa – grupa 6- latków za piosenkę „Wiosna”

II grupa wiekowa- klasa II za piosenkę „Podwórko pod chmurką”

I miejsce w kategorii indywidualnej

I grupa wiekowa –

Nie sposób było wybrać jednego faworyta. Jury przyznało I nagrodę ex aequo dla duetu z grupy przedszkolnej Mai Ryczek i Zuzanny Kaszuby za piosenkę „Silny jak lew” oraz dla duetu z klasy I Julii Michalskiej i Agaty Dąbrzalskiej za piosenkę „Mama wszystko wie”

II grupa wiekowa

duet z klasy II Julia Bańkowska i Lena Łata za piosenkę „Mamo, weźmy pieska”.