27 kwietnia klasy V-VII wzięły udział w turnieju o Puchar Mistrza Wiedzy Ekologicznej organizowanym z okazji Dnia Ziemi. W dwugodzinnych rozgrywkach uczestniczyły całe zespoły klasowe. Każdy z uczniów zaangażowany był przynajmniej w jednym z siedmiu etapów:

  1. „Gra planszowa” ochrona przyrody w Polsce

  2. Położenie i symbole parków narodowych

  3. Krzyżówka z hasłem TAURON EKOENERGIA, której rozwiązanie wymagało wiedzy na temat działalności sponsora naszej nowej Sali Przyrody Taurona

  4. Gatunki chronione

  5. Wywiad z przedstawicielem gatunku chronionego

  6. „Kalambury” na temat zachowań na terenach chronionych

  7. „Tabu” z wykorzystaniem haseł ekologicznych.

Niektóre konkurencje wymagały solidnej wiedzy o ochronie przyrody i ekologii. Inne z kolei zmuszały do kreatywnego działania. Drużyny uczniowskie z różnym powodzeniem radziły sobie

w kolejnych konkurencjach. Puchar trafił w rezultacie do rąk klasy VII, która w sumie uzyskała najwięcej punktów z wszystkich etapów. Na zwycięzców poszczególnych rozgrywek czekały z kolei drobne nagrody rzeczowe.

Turniej nie tylko sprawdzał wiedzę uczniów, był również okazją do wspólnej zabawy i sposobem na utrwalenie wiadomości ekologicznych wszystkich uczestników.