Przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 10 maja br.