15 maja – w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – uczniowie zaprezentowali program artystyczny, którego motywem przewodnim było przypomnienie o ideałach przodków, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju.

Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. A. Rozmus zatańczyli poloneza. Znanych, wzruszających pieśni patriotycznych można było wysłuchać w wykonaniu uczniów klas 4-7, którzy pracowali pod kierunkiem p. E. Gajdy-Migacz. Nie mogło zabraknąć zuchów, które – wspólnie z p. M. Chudzikiewicz oraz p. dyrektor – zaprezentowały pieśń „Płonie ognisko”. Do wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja nawiązali w barwnym przedstawieniu siódmoklasiści, których mogliśmy także zobaczyć w podsumowującym całość krótkim filmie „Pan Tadeusz”. Wspomniani pracowali pod kierunkiem p. M. Jakóbik-Głowacz.

W obchody włączył się aktywnie zespół śpiewaczy Jeziorczanki z MCKiS w Jaworznie.

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście: pełnomocnik Prezydenta Miasta – p. Z. Mika, kierownik Referatu Kultury i Sportu – p. R. Jońca, inspektor Wydziału Edukacji – p. T. Dudek, zaprzyjaźnieni pensjonariusze DPS w Jaworznie, ks. proboszcz – W. Jarząbek, emeryci oraz zespół Jeziorczanki. W imieniu zaproszonych zabrał głos p. Z. Mika, który nawiązał do treści imprezy i występów uczniów.

W działania aktywnie włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy przygotowali ciasta, okolicznościowe kotyliony oraz babeczki tak dla uczniów, jak i gości. Nad barwną dekoracją czuwała p. M. Szczepańska.

Pomysłodawcą i współautorem imprezy była dyrektor szkoły – p. Kinga Jędrzejek.