Dziś o godz. 8.00 po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek.
Uroczystą akademią przygotowaną przez klasę VII pod opieką Pani Anny Ziętary i oprawą muzyczną klas IV – VI pod batutą Pani Ewy Gajdy – Migacz pożegnaliśmy mury szkoły i rozpoczęliśmy zasłużone wakacje.

Podczas uroczystości podsumowano pracę szkoły. Zostali nagrodzeni uczniowie, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w roku szkolnym 2017/2018 – średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Zostały też wręczone nagrody za 100% frekwencję, osiągnięcia uczniów w konkursach o randze powiatowej, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej. Poznaliśmy też najlepszych czytelników, którzy wypożyczyli – zarówno ze szkolnej biblioteki, jak i Filii MBP – i przeczytali imponującą liczbę książek.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrodzonym!

Pani Dyrektor podziękowała również za współpracę i ogromne zaangażowanie w życie szkoły w minionym roku szkolnym rodzicom i pogratulowała sukcesów dzieci.

Niech wakacje będą bezpieczne, dadzą odpoczynek i wytchnienie, zarówno dzieciom, rodzicom jak i całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły.

PS Może jednak nuuuuuuuuda nas nie dopadnie!

ie!