11 listopada 2018 roku cała Polska świętowała stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza placówka również włączyła się w obchody tej zacnej rocznicy. I choć pierwotnie szkolna akcja miała nosić tytuł “Tydzień dla Niepodległej”, jej zadania objęły znacznie dłuższy czas.

 

Jednym z aspektów działań było zmotywowanie wychowanków do wzięcia udziału w szkolnych konkursach, a tym samym zachęcenie ich do samodzielnego poszerzenia wiedzy z zakresu historii Polski. I tak:

  • p. P. Piechna zorganizowała konkursy “Polskie symbole narodowe”: historyczny dla uczniów klas IV-V i VI-VIII oraz plastyczno-techniczny dla wychowanków przedszkola i klas I-III,
  • p. O. Mróz przeprowadziła konkurs plastyczny “Niepodległość oczami dziecka” dla uczniów klas IV-VII,
  • p. M. Wilkosz-Owczarek zorganizowała konkurs informatyczny “Pieśń patriotyczna w grafice” dla uczniów IV-VIII,
  • p. E. Gajda-Migacz przygotowała konkurs muzyczny “Polska pieśń patriotyczna” dla uczniów IV-VII.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział we wszystkich zmaganiach, a najlepsi zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Wychowankowie uczestniczyli również w konkursach międzyszkolnych. Oczywiście, z sukcesami, o których możecie przeczytać we wcześniejszych wpisach.

 

Nie zapomnieliśmy też o bohaterach, którzy przelewali krew za wolność naszego kraju. Wielokrotnie odwiedzaliśmy pomnik w pobliskim lesie upamiętniający partyzantów zamordowanych przez hitlerowców. Siódmoklasiści  z wychowawczynią posprzątali teren wokół pomnika, a trzecioklasiści wraz z wychowawcą zapalili pod nim symboliczny znicz. Przedstawiciele samorządu szkolnego, zuchy wraz z p. M. Chudzikiewicz oraz p. dyrektor K. Jędrzejek wzięli udział w uroczystości połączonej ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem zorganizowanej przez dzielnicowy klub “Kasztan”.

Nie zabrakło nas również na uroczystościach miejskich, jakie miały miejsce 11 listopada. Poczet sztandarowy złożony z uczniów kl. VII i VIII pod opieką p. K. Załuskiej reprezentował naszą szkołę podczas uroczystej mszy świętej i złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w centrum miasta.

 

Na zajęciach szkolnych i przedszkolnych nauczyciele zapoznawali wychowanków z historią naszego kraju. Przedszkolacy i uczniowie klas I-IV słuchali polskich legend, a starsi – utworów polskich noblistów. Klasy IV-VI, pod kierunkiem wychowawców, przygotowały w swoich salach i na korytarzu ścienne gazetki okolicznościowe. Członkowie społeczności szkolnej wykonywali – na lekcjach oraz w domu – kotyliony z papieru, które następnie przypięli do białych koszul:

  • 9 listopada (w piątek), kiedy to dokładnie o godz. 11:11 razem z uczniami z całego kraju wzięli udział w jednoczesnym wykonaniu polskiego hymnu narodowego,
  • 13 listopada (we wtorek) podczas szkolnej akademii, która była zwieńczeniem wszystkich szkolnych działań.

Wtorkowa uroczystość, która zgromadziła w sali gimnastycznej całą szkolną społeczność, rozpoczęła się tańcem z szarfami przedszkolaków przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Następnie ósmoklasiści i uczennica klasy szóstej zaprezentowali program artystyczny “Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, który przygotowali pod kierunkiem p. M. Jakóbik-Głowacz. Nie zabrakło pokazu strojów z epoki, piosenek, skeczy i krótkich anegdot.

Na koniec akademii głos zabrała p. dyrektor K. Jędrzejek, która podziękowała wszystkim wychowankom i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w szkolną akcję i wyraziła dumę z patriotycznej postawy zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych uczniów “19”.