Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
informuje, że egzaminy ósmoklasisty
odbędą się zgodnie z harmonogramem
w dniach 15-17 kwietnia 2019.