21 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie odbył się XXVII międzyszkolny konkurs „Asy z pierwszej klasy”. Wzięło w nim udział 22 uzdolnionych pierwszoklasistów z jaworznickich szkół, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji międzyklasowych na terenie swoich placówek.

Szkoła Podstawowa nr 19 – jako gospodarz konkursu – życzliwie przyjęła zaproszonych gości i zadbała o to, aby wszyscy dobrze się w niej czuli. Zebranych gości serdecznie powitały dyrektor szkoły Kinga Jędrzejek oraz doradca metodyczny Beata Brzóska, które starały się rozładować towarzyszący pierwszoklasistom stres, kierując do nich wiele ciepłych i pogodnych słów. Miłym akcentem rozpoczęcia konkursu był występ przedszkolaków z grupy „0”, którzy zaprezentowali taniec „Roboty”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Beata Brzóska – doradca metodyczny, Barbara Cierniowska – nauczyciel SP 1, Ewa Kowalcze – nauczyciel SP 7, Beata Kuśmierczyk-Łaźnia – nauczyciel SP 16.

Zadania konkursowe odnosiły się do zagadnień z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, a także odwoływały się do zdolności artystycznych dzieci. Uczniowie musieli wykazać się spostrzegawczością, pamięcią, umiejętnościami kojarzenia, czytania ze zrozumieniem, układania i zapisywania zdań, dodawania i odejmowania. Wszystkie zadania, włączając w to konkurencje sprawnościowe i plastyczne, utrzymane były w przyjaznym i zabawowym charakterze, co zapewniło sympatyczną atmosferę spotkania. Wysiłek pierwszoklasistów zwieńczyło uroczyste wręczenie dyplomów i upominków, po którym dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Komisja konkursowa, po wnikliwej analizie wyników zadań, wyłoniła laureatów konkursu. Zaszczytny tytuł „Asa” najlepszego pierwszoklasisty spośród uczniów klas pierwszych miasta Jaworzna – otrzymał Jan Obrzut ze Szkoły Podstawowej nr 6, którego opiekunem była Monika Majewska. Drugie miejsce zajął Joachim Jóźwik ze Szkoły Podstawowej nr 10, którego przygotowała Małgorzata Knapik. Trzecie miejsce przypadło w udziale uczniowi Szymonowi Korzenieckiemu ze Szkoły Podstawowej nr 5, którego opiekunem była Agnieszka Knapik oraz uczennicy Antoninie Wojak ze Szkoły Podstawowej nr 12, którą przygotowała Izabela Czerwińska. Wyróżnienie otrzymała uczennica Maja Jarosińska ze Szkoły Podstawowej nr 19, której opiekunem była Marzena Bieńkowska.

Zmagania „Asy z pierwszej klasy” nie odbyłby się bez pomocy sponsorów: Wydziału Promocji Urzędu Miasta Jaworzna oraz Grupy CARGO Jaworzno. Nad całością organizacji konkursu czuwali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 19 oraz pracownicy obsługi, a o przygotowanie słodkiego poczęstunku zadbali rodzice uczniów kl. I-III. Zwycięzcom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu wyznaczanych sobie celów, natomiast nauczycielom wiele satysfakcji i zadowolenia z ich twórczej pracy.